CHtmlView::GoHome

void GoHome);

Açıklamalar

Mevcut ev ya da Denetim Masası'ndan erişilen Internet Explorer Internet Seçenekleri iletişim kutusunu veya Internet Özellikleri iletişim kutusunda belirtilen başlangıç sayfasına gider.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GoForward, CHtmlView::GoBack, IWebBrowser2::GoHome

Index