CHtmlView::GoForward

void GoForward);

Açıklamalar

Geçmiş listesinde ileri bir madde gider.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GoBack, CHtmlView::GoHome, IWebBrowser2::GoForward

Index