CHtmlView::GoBack

void GoBack);

Açıklamalar

Geriye tek bir öğe olarak Geçmiş listesine gider.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GoForward, CHtmlView::GoHome, IWebBrowser2::GoBack

Index