CHtmlView::GetVisible

Bool GetVisible () const;

Dönüş değeri

Nesne görünür ise sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

İçerilen nesne görünür olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetVisible, IWebBrowser2::get_Visible

Index