CHtmlView::GetType

CString GetType () const;

Dönüş değeri

İçerdiği etkin belge türü adını içeren bir CString object.

Açıklamalar

İçerdiği etkin belge türü adını almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::get_Type

Index