CHtmlView::GetTopLevelContainer

Bool GetTopLevelContainer () const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan üst düzey kapsayıcı kapsayıcıdır; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Internet Explorer WebBrowser denetiminin üst düzey kapsayıcı olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetContainer, IWebBrowser2::get_TopLevelContainer

Index