CHtmlView::GetTop

uzun olarak GetTop () const;

Dönüş değeri

Ana pencerenin üst kenarı ekran koordinatı alan değişken adresi.

Açıklamalar

WebBrowser denetiminin ana pencerenin üst kenarını ekran koordinatı almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetTop

Index