CHtmlView::GetToolBar

int GetToolBar () const;

Dönüş değeri

Araç çubuğu görünür olup olmadığını gösteren değer. Araç çubuğu görünür durumdaysa sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Araç çubuğu görünür olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetToolBar, IWebBrowser2::get_ToolBar

Index