CHtmlView::GetTheaterMode

Bool GetTheaterMode () const;

Dönüş değeri

Web tarayıcısı tiyatro modunda ise sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Web tarayıcısı tiyatro modunda olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Web tarayıcısı tiyatro modunda olduğunda, tarayıcı penceresi tüm ekranı doldurur, gezinme araçları en az sayıda olan araç çubuğu görüntülenir ve ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda görüntülenen.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetTheaterMode, CHtmlView::SetFullScreen, IWebBrowser2::get_TheaterMode

Index