CHtmlView::GetStatusBar

Bool GetStatusBar () const;

Dönüş değeri

Durum çubuğunda görüntülenebilir, sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi bir durum çubuğunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetStatusBar, IWebBrowser2::get_StatusBar

Index