CHtmlView::GetSilent

Bool GetSilent () const;

Dönüş değeri

WebBrowser denetimi iletişim kutusu görüntülenemiyor, sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi iletişim kutularını gösterilebilir olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetSilent, IWebBrowser2::get_Silent

Index