CHtmlView::GetRegisterAsDropTarget

Bool GetRegisterAsDropTarget () const;

Dönüş değeri

Tarayıcı bırakma hedef olarak kayıtlı değilse sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi kullan açılan hedefi olarak kayıtlı olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetRegisterAsDropTarget, IWebBrowser2::get_RegisterAsDropTarget

Index