CHtmlView::GetRegisterAsBrowser

Bool GetRegisterAsBrowser () const;

Dönüş değeri

Tarayıcının üst düzey bir tarayıcı olarak kayıtlı değilse sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Nesneyi WebBrowser hedef ad çözümlemesi için üst düzey bir tarayıcı olarak kayıtlı olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetRegisterAsBrowser, IWebBrowser2::get_RegisterAsBrowser

Index