CHtmlView::GetReadyState

Readystate GetReadyState () const;

Dönüş değeri

A Platform SDK'da açıklanan readystate değeri,.

Açıklamalar

Nesneyi WebBrowser hazır durumunu almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::get_ReadyState

Index