CHtmlView::GetProperty

bool GetProperty (lpctstr lpszPropertyCString&strValue );

COleVariant GetProperty (lpctstr lpsz );

Dönüş değeri

İlk sürümde başarıyla tamamlandıysa sıfır; Aksi takdirde sıfır. İkinci sürümü, bir COleVariant nesnesi.

Parametreleri

lpszProperty

Almak için özellik içeren bir dize işaretçisi.

strValue

Özelliğinin geçerli değeri aldığı CString nesnesine bir başvuru.

lpsz

Almak için özellik içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Şu anda denetimle ilişkilendirilmiş özelliğinin değerini almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::PutProperty, IWebBrowser2::GetProperty

Index