CHtmlView::GetParentBrowser

LPDISPATCH GetParentBrowser () const;

Dönüş değeri

Bir işaretçi , WebBrowser denetimi üst nesnenin IDispatch arabirimi.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi üst nesne işaretçisi almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::get_Parent

Index