CHtmlView::GetOffline

Bool GetOffline () const;

Dönüş değeri

Web tarayıcısı şu anda çevrimdışı ise sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Web tarayıcısı çevrimdışı çalışıyor olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetOffline, IWebBrowser2::get_Offline

Index