CHtmlView::GetMenuBar

Bool GetMenuBar () const;

Dönüş değeri

Menü çubuğu görünür durumdaysa sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Menü çubuğunu görünür olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetMenuBar, IWebBrowser2::get_MenuBar

Index