CHtmlView::GetLocationURL

CString GetLocationURL () const;

Dönüş değeri

WebBrowser görüntülenen kaynak URL'sini içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi şu anda toplam kaynak URL'sini almak için bu üye işlevini çağırın. Kaynak klasör veya dosya için veya yerel bilgisayar adı unc ya da klasör veya dosyanın tam yolu ise,.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CHtmlView::GetLocation&Name, IWebBrowser2::get_LocationURL

Index