CHtmlView::GetLocationName

CString GetLocationName () const;

Dönüş değeri

WebBrowser görüntülenmekte kaynağın adını içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

WebBrowser görüntülenmekte olan kaynağın adını almak için bu üye işlevini çağırın. World Wide Web üzerindeki bir html sayfasına kaynaksa, bu sayfanın başlığı adıdır. Kaynak klasör veya dosya için veya yerel bilgisayar adı unc ya da klasör veya dosyanın tam yolu ise,.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CHtmlView::GetLocationURL, IWebBrowser2::get_LocationName

Index