CHtmlView::GetLeft

uzun olarak GetLeft () const;

Dönüş değeri

Sol kenardan uzaklığını piksel.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi iç sol kenarı ile kapsayıcısının sol kenarı arasındaki mesafe almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetLeft, IWebBrowser2::get_Left

Index