CHtmlView::GetHtmlDocument

LPDISPATCH GetHtmlDocument () const;

Dönüş değeri

Bir işaretçi etkin belge nesnesinin IDispatch arabirimi.

Açıklamalar

Etkin belge için html belgesi almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::get_Document

Index