CHtmlView::GetHeight

uzun olarak GetHeight () const;

Dönüş değeri

Denetimin çerçeve penceresi yüksekliği piksel.

Açıklamalar

WebBrowser denetiminin çerçeve penceresi piksel yükseklik almak için bu üye işlev çağrısı.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetHeight

Index