CHtmlView::GetFullScreen

Bool GetFullScreen () const;

Dönüş değeri

Sıfır WebBrowser tam ekran modunda çalışıyorsa; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi normal pencere modunda veya tam ekran modunda çalışan belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Tam ekran modu, Internet Explorer penceresi ekranı ve durum çubuğu, araç çubuğu, menü çubuğu ve başlık çubuğu gizlenir.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetFullScreen, IWebBrowser2::get_FullScreen, tam ekran özelliği

Index