CHtmlView::GetFullName

CString GetFullName () const;

Dönüş değeri

Görüntülenmekte olan dosyanın adını ve yolunu içeren CString nesnesi. Hiçbir yol ve dosya adı yoksa, GetFullName bir boş CString döndürür.

Açıklamalar

Bu üye fonksiyonu görüntüleyen Internet Explorer şu anda dosyasının tam yolu alınamıyor.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; IWebBrowser2::get_FullName

Index