CHtmlView::GetContainer

LPDISPATCH GetContainer () const;

Dönüş değeri

Bir işaretçi etkin belge nesnesinin IDispatch arabirimi.

Açıklamalar

Web tarayıcısının konteyner değerlendiren bir nesne almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetTopLevelContainer, IWebBrowser2::get_Container

Index