CHtmlView::GetBusy

Bool GetBusy () const;

Dönüş değeri

Web tarayıcısı meşgulse sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi bir gezinme veya indirme işlemi yapan belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::get_Busy

Index