CHtmlView::GetApplication

LPDISPATCH GetApplication () const;

Dönüş değeri

Bir işaretçi etkin belge nesnesinin IDispatch arabirimi.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi içeren uygulama tarafından desteklenen Otomasyon nesne almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::get_Application

Index