CHtmlView::GetAddressBar

Bool GetAddressBar () const;

Dönüş değeri

Adres çubuğu görünür durumdaysa sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Internet Explorer'ın adres çubuğuna almak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetAddressBar, IWebBrowser2::get_AddressBar

Index