CHtmlView::ExecWB

void ExecWB (OLECMDID cmdID, olecmdexecopt cmdexecopt, VARIANT * pvaIn, VARIANT * pvaOut );

Parametreleri

cmdID

Yürütülecek komut.

cmdexecopt

Komutu yürütmeden için seçenekleri ayarlama.

pvaIn

Komut giriş bağımsız değişkenleri belirtmek için kullanılan bir değişken.

pvaOut

Komut çıktısını bağımsız değişkenleri belirtmek için kullanılan bir değişken.

Açıklamalar

WebBrowser veya Internet Explorer'da bir komut çalıştırmak için bu üye işlev çağrısı.

Bkz: IWebBrowser2::ExecWB Platform sdk.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::Stop

Index