CControlBar::SetBorders

void SetBorders (int cxLeft, int cyTop, int cxRight, int cyBottom );

void SetBorders (lpcrect lpRect );

Parametreleri

cxLeft

Denetim çubuğunun sol kenarlık genişliği (piksel cinsinden).

cxTop

Denetim çubuğunun üst kenarlık yüksekliği (piksel cinsinden).

cxRight

Denetim çubuğunun sağ kenarlık genişliği (piksel cinsinden).

cxBottom

Denetim çubuğunun alt kenarlık yüksekliği (piksel cinsinden).

lpRect

Her sınır kontrol çubuğu nesnesinin geçerli genişliği (piksel cinsinden) içeren bir CRect nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Denetim çubuğunun kenarlıklarının boyutunu ayarlamak için bu işlevini çağırın. Örneğin, aşağıdaki kod örneği 5 piksel denetim çubuğunun üst ve alt sınırları ve sol ve sağ kenarlıkları 2 piksel olarak ayarlar:

m_myControlBar.SetBorders (2, 5, 2, 5)

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar::GetBorders

Index