CControlBar::GetBorders

CRect GetBorders ( ) const;

Dönüş değeri

Her tarafı kontrol çubuğu nesnesinin geçerli genişliği (piksel cinsinden) içeren bir CRect nesnesi. Örneğin, sol üyesi, CRect nesnesinin sol kenarlık genişliğini değeridir.

Açıklamalar

Denetim çubuğunda geçerli sınır değerlerini döndürür.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar::SetBorders

Index