Windows Sockets sınıfı

Windows Sockets, iki bilgisayar arasında iletişim kurmak için bir ağ iletişim kuralından bağımsız sağlarlar. Bu yuvalar eşzamanlı olabilir (is done iletişim programınız bekler) veya zaman uyumsuz (programınızın iletişim oluyor çalışması devam etmektedir).

CAsyncSocket

İnce bir wrapper Windows Sockets API Kapsüller.

CSocket

Daha üst düzeydeki soyutlama CAsyncSockettüretilmiştir. Zaman uyumlu olarak çalışır.

CSocketFile

CFile arabirimi için Windows yuva sağlar.

Index