Pencere, iletişim ve denetim sınıfları

Sınıf CWnd ve türetilen sınıflardan bir hwnd, Windows pencere tutamacı saklanması. CWnd yeni sınıflar ya tek başına ya da bir üs olarak kullanılabilir. Türetilmiş sınıflar sınıf kitaplığı tarafından sağlanan çeşitli windows temsil eder.

CWnd

Tüm windows için taban sınıf. CWnd türetilmiş sınıfları kullanın ya da doğrudan buradan kendi sınıflar türetmek.

Index