Win32 Internet sınıfları

Mfc ActiveX teknolojisiyle ve Win32 Internet (WinInet) Internet programlama kolaylaştıracak tamamladı.

CInternetSession

Oluşturur ve bir Internet oturumu veya birçok eşzamanlı Internet oturumu başlatır ve gerekirse, proxy sunucusu bağlantı açıklar.

CInternetConnection

Internet sunucusuna bağlantınızı yönetir.

CInternetFile

Bu sınıf ve türetilen sınıflardan Internet protokolleri kullanan uzak sistemlerde dosya erişimine izin.

CHttpConnection

Bir http sunucusuna bağlantınızı yönetir.

CHttpFile

Bulmak ve bir http sunucusundaki dosyaları okumak için işlevsellik sağlar.

CGopherFile

Bulmak ve gopher sunucusundaki dosyaları okumak için işlevsellik sağlar.

CFtpConnection

Bir ftp sunucusuna bağlantınızı yönetir.

CGopherConnection

Gopher sunucu bağlantınızı yönetir.

CFileFind

Yerel ve Internet dosya arama yapar.

CFtpFileFind

Ftp sunucuları Internet dosya aramalarını AIDS.

CGopherFileFind

Gopher sunucu Internet dosya aramalarını AIDS.

CGopherLocator

Bir gopher "belirleyicisi" gopher sunucudan alır, Konumlandırıcı'nın türünü belirler ve Konumlayıcı CGopherFileFind için kullanılabilir hale getirir.

CInternetException

Internet işleminin ilgili bir istisna durumu gösterir.

Index