Görüntüleme sınıfları (Windows)

CView ve türetilen sınıflardan bir çerçeve penceresi istemci alanı temsil eden alt pencereleri vardır. Görünümler veri göstermek ve giriş belgesi için kabul.

Görüntüleme sınıfı belge sınıfı ve bir belge şablonu nesnesi kullanarak bir kare pencere sınıfı ile ilişkili.

CView

Uygulamaya özel Gösterim belgenin veri için taban sınıf. Verileri görüntülemek ve düzenlemek veya verileri seçmek için kullanıcı girişini kabul etmek. CView --dan senin görünüm sınıfları türetmek.

CScrollView

Kayan yetenekleri ile Gösterim için taban sınıf. Otomatik kaydırma için CScrollView görünümü sınıf türetmek.

Form ve kayıt Gösterim

Form görünümleri de Gösterim kaydırma. Bir iletişim kutusundaki şablona dayanan.

Kayıt Gösterim form görünümleri türetilmiştir. İletişim kutusunda şablonu ek olarak, ayrıca bir veritabanına bir bağlantı var.

CFormView

Kaydırma görünüm düzenini bir iletişim kutusu şablonunda tanımlanır. Bir sınıf bir iletişim kutusundaki şablona dayalı bir kullanıcı arabirimini uygulayan CFormView elde.

CDaoRecordView

Sağlayan bir form görünümünde bir veri erişim nesnesi (dao) recordset nesnesine doğrudan bağlı. Tüm form görünümleri gibi bir CDaoRecordView bir iletişim kutusunda şablonu temel alan.

CRecordView

Bir form sağlar doğrudan bir açık veritabanı bağlantısı (odbc) recordset nesnesine bağlı görünümü. Tüm form görünümleri gibi bir CRecordView bir iletişim kutusunda şablonu temel alan.

Denetim bakıldı

Denetim görünümlerini denetim olarak onların görüntüle.

CCtrlView

Windows denetimleri ile ilişkili tüm görünümleri için taban sınıf. Alan denetimleri görünümler aşağıda açıklanmıştır.

CEditView

Windows standart içeren bir görünüm düzenleme denetimi ( CEditbakın). Metin düzenleme, arama, değiştirme ve özelliklerini denetimlerin destek Düzenle.

CRichEditView

Zengin bir Windows içeren bir görünüm düzenleme denetimi (bkz. CRichEditCtrl). Düzenleme denetimine özelliklerinin yanı sıra, zengin kontrolleri destek yazı tipleri, renkler, paragraf biçimlendirmesini ve katıştırılmış ole nesnelerini düzenleme.

CListView

Windows liste denetimi içeren bir görünüm (bkz. CListCtrl). Bir öğe koleksiyonu, her bir simge ve Windows 95 Explorer'ın sağ bölmenin benzer şekilde bir etiket oluşan bir liste denetimini görüntüler.

CTreeView

Windows ağaç denetimi içeren bir görünüm (bkz. CTreeCtrl). Ağaç denetimi simgeler ve etiketleri Windows 95 Explorer içinde sol bölmesine benzer şekilde düzenlenmiş hiyerarşik bir listesini görüntüler.

İlgili sınıfları

CSplitterWnd bir tek kare pencere içinde birden çok görünüm olmasını sağlar. CPrintDialog ve CPrintInfo görünümleri yazdırma ve baskı önizleme özelliği destekler. CRichEditDoc ve CRichEditCntrItem CRichEditView ile ole kapsayıcı özelliklerini uygulamak için kullanılır.

CSplitterWnd

Kullanıcı birden fazla bölmelere ayırabilirsiniz pencere. Bu bölmeler kullanıcı veya sabit boyutlu tarafından yeniden boyutlandırılabilir olabilir.

CPrintDialog

Bir dosyayı yazdırmak için standart iletişim kutusu sağlar.

CPrintInfo

Bir yazıcı veya Baskı Önizleme işi hakkındaki bilgileri içeren bir yapı. CView' ın yazdırma mimarisi tarafından kullanılan.

CRichEditDoc

Bir CRichEditView içinde ole istemci öğeler listesini tutar.

CRichEditCntrItem

Bir CRichEditView içinde depolanan ole öğe istemci erişim sağlar.

Index