Root Class: CObject

Microsoft Foundation Class Library sınıfları çoğunu, bir tek temel sınıf sınıf hiyerarşisinin kök türetilmiştir. CObject , çok düşük yük ile türetilmiş tüm sınıflar için yararlı özellikleri sunar. CObject ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: CObject Class konular Visual c++ programlama Kılavuzu.

CObject

Çoğu mfc sınıfları son taban sınıfı. Veri seri hale getiriliyor ve bir sınıf hakkında çalışma bilgi edinme destekler.

CRuntimeClass

Zamanında tam nesne sınıfını belirlemek için kullanılan yapı.

Index