Kullanıma hazır harita sınıfları

CMapPtrToPtr

Diğer Geçersiz işaretçi bulmak için anahtar olarak Geçersiz işaretçileri kullanır.

CMapPtrToWord

Geçersiz işaretçi tuşları tür word veri bulma kullanır.

CMapStringToOb

CObject işaretçiler bulmak için anahtar olarak CString nesnelerini kullanır.

CMapStringToPtr

Geçersiz işaretçi bulmak için anahtar olarak CString nesnelerini kullanır.

CMapStringToString

Diğer CString nesneleri bulmak için anahtar olarak CString nesnelerini kullanır.

CMapWordToOb

CObject işaretçiler bulmak için veri türü word kullanır.

CMapWordToPtr

Geçersiz işaretçi bulmak için veri türü word kullanır.

Index