Kullanıma hazır liste sınıfları

CObList

Mağazaların işaretçiler sınıfın CObject nesneleri veya sınıfların nesnelerini CObject bağlı bir listede türetilmiş.

CPtrList

İşaretçiler Geçersiz (genel işaretçiler) bağlı bir listede saklar.

CStringList

Bağlı bir listede CString nesneleri depolar.

Index