Kullanıma hazır Array sınıfı

CByteArray

Mağaza elemanları bayt türünde bir dizi.

CDWordArray

Mağaza elemanları dword türünde bir dizi.

CObArray

Mağazalar işaretçiler sınıfın CObject nesneleri veya sınıfların nesnelerini CObject bir dizi elde.

CPtrArray

İşaretçiler Geçersiz (genel işaretçiler) bir dizide saklar.

CUIntArray

Bir dizide UINT türündeki öğeleri depolar.

CWordArray

Bir dizi türü word öğeleri depolar.

CStringArray

Bir dizide CString nesneleri depolar.

Index