Ole sürükle ve bırak ve veri aktarım sınıfları

Bu sınıflar, ole veri transferleri kullanılır. Uygulamaları kullanarak pano veya sürükle ve bırak arasında aktarılacak verileri sağlarlar.

COleDropSource

Sürükle ve bırak işlemi baştan sona kontrol eder. Bu sınıf, çekme işlemi ne zaman başlar ve ne zaman biter belirler. Ayrıca sürükle ve bırak işlemi sırasında imleç geri bildirim görüntüler.

COleDataSource

Uygulama veri sağlayan bir veri aktarımı için kullanılır. COleDataSource bir nesne yönelimli Clipboard nesnesi olarak görülebilir.

COleDropTarget

Hedef, bir sürükle ve bırak işlemi temsil eder. Bir COleDropTarget nesne ekranda bir pencere karşılık gelir. Tüm veriler üzerine düştü ve gerçek bırak işlemi uygulayan kabul edilip edilmeyeceğini belirler.

COleDataObject

COleDataSourcealıcı tarafa kullanılır. COleDataObject nesneleri bir COleDataSource nesnesi tarafından depolanan verilere erişim sağlar.

Index