Ole Otomasyon sınıfları

Bu sınıflar, otomasyon istemcileri (diğer uygulamaları denetleyen uygulamalar) destekler. Otomasyon sunucuları (diğer uygulamalar tarafından denetlenebilir uygulamaları) gönderme haritalar aracılığıyla desteklenir.

COleDispatchDriver

Otomasyon sunucuları otomasyon istemcisinden diyorlardı. ClassWizard, bir tür kitaplığı sağlayan otomasyon sunucuları için tür-güvenli sınıflar oluşturmak için bu sınıfı kullanır.

COleDispatchException

Ole Otomasyon sırasında bir hatayla sonuçlanan bir istisna. Otomasyon istisnaları otomasyon sunucuları tarafından atılan ve otomasyon istemcileri tarafından yakalanmış.

Index