Ole ile ilgili dersleri

Bu sınıflar, giriş ve çıkış dosyasını özel durumlar arasında değişen farklı hizmet sunar.

COleObjectFactory

Diğer kaplarından istendiğinde öğeleri oluşturmak için kullanılır. Bu sınıf fabrikalar, COleTemplateServer dahil olmak üzere belirli türleri için temel sınıf görevi gören.

COleMessageFilter

Eşzamanlılık ile ole basit uzak yordam çağrıları (lrpc) yönetmek için kullanılan.

COleStreamFile

Dosyaları bileşik CFile erişim sağlamak için com IStream arabirimi kullanır. Bu sınıf ( CFiletüretilmiş) ole yapılı depolama kullanılacak mfc seri hale getirme olanak verir.

CRectTracker

Taşıma, yeniden boyutlandırma ve Kabul'deki yerinde öğelerin izin vermek için kullanılır.

Index