ISAPI sınıfları

ISAPI, Internet sunucuları için bir arabirim anlatılmaktadır. Windows NT Server, Microsoft Internet Information Server (IIS) çalıştıran bir ISAPI sunucu bir örnektir.

Http filtreleri sunucu isteklerini işleyebilir. Uygulamalar aşağıdaki türlerini işlemek için kullanılabilir:

Filtre sınıfları

CHttpFilter

Bir ISAPI sunucuya gönderilen http istekleri filtreler seçili.

CHttpFilterContext

Bir http filtre bağlamının yönetir. Birden çok, işlemek için bir yardımcı sınıf budur CHttpFilter nesnesi eşzamanlı istek.

Sunucu sınıfı

ISAPI sunucu uzantıları, sunucu isteklerini işler. mfc ISAPI sınıfları bir ortak Ağ Geçidi Arabirimi (CGI) gelen istekleri işlemez.

CHttpServer

İstemci isteklerini işleyerek bir ISAPI sunucu işlevselliğini uzatır.

CHttpServerContext

Bir ISAPI sunucu uzantısı için bağlam yönetir. Birden çok, işlemek için bir yardımcı sınıf budur CHttpServer nesnesi eşzamanlı istek.

İlgili sınıfları

CHtmlStream

Html çıktı önbelleği yönetir. İşlevsel CMemFile benzer.

Index