Kare pencere sınıfları (Mimarlık)

Belge ve Görünüm Mimarlık, çerçeve pencereleri içeren bir pencere pencerelerdir. Onlar da sahip kontrol destek çubukları ekli.

Birden çok belge arabirim (MDI) uygulamalarında, ana penceresinde CMDIFrameWndtüretilmiştir. Dolaylı olarak, CMDIChildWnd nesneler belge çerçeveler içerir. CMDIChildWnd nesneleri, belge görünümlerini içeren.

Tek belge arabirimi (SDI) uygulamalarında, CFrameWnd, türetilmiş ana penceresinde, geçerli belge görünümünü içeren.

CFrameWnd

SDI uygulamanın ana çerçeve penceresi için taban sınıf. Ayrıca tüm diğer çerçeve penceresi sınıfları için taban sınıf.

CMDIFrameWnd

Bir MDI uygulamanın ana çerçeve penceresi için temel sınıf.

CMDIChildWnd

Windows bir MDI uygulamanın belge için temel sınıf çerçeve.

COleIPFrameWnd

Yerinde sunucu belgesi düzenlenirken çerçeve penceresi için bir görünüm sağlar.

Index