Çizim araç sınıfları

Bu sınıflar kapsüllemek için bir aygıt içeriğini çizmek için kullanılan çizim araçları.

CGdiObject

GDI çizim araçları için temel sınıf.

CBrush

Bir aygıt bağlamında geçerli fırça olarak seçilebilecek GDI fırça saklar. Fırçalar iç çizilmiş olması nesneleri doldurmak için kullanılır.

CPen

Bir aygıt içeriğini geçerli kalem olarak seçilebilecek GDI kalem saklar. Kalemler kenarlık çizgilerini nesneleri çizim için kullanılır.

CFont

Bir aygıt içeriğini geçerli yazı tipi olarak seçilebilir bir GDI yazı Kapsüller.

CBitmap

Bit eşlemler yönetmek için bir arabirim sağlayan bir GDI bitmap Kapsüller.

CPalette

Uygulama bir görüntü gibi bir renk çıktı aygıtı arasındaki arabirim olarak kullanmak için GDI renk paletini saklar.

CRectTracker

Görüntüler ve kullanıcı arabirimi yeniden boyutlandırma ve dikdörtgen nesne taşıma kolları.

Index