Hata ayıklama ve Exception sınıfları

Bu sınıfların dinamik bellek ayırma hata ayıklama ve burada özel fonksiyonu nerede yakalanır durum özel durum bilgileri işlevinden iletilmesi için destek sağlamak.

CDumpContext ve CMemoryState sınıfları gelişimi sırasında hata ayıklama ile yardımcı olmak için konusunda açıklandığı gibi kullanın mfc hata ayıklama desteği. CRuntimeClass zamanında, herhangi bir nesne sınıfını belirlemek için makalede açıklandığı gibi kullanın CObject sınıfı: çalıştırma sınıf bilgi erişimini. Her iki makaleler Visual c++ programlama Kılavuzuvardır. Çerçevesinde, belirli bir sınıfın dinamik olarak oluşturmak için CRuntimeClass kullanır.

Index