COleIPFrameWnd sınıf üyeleri

İnşaat

COleIPFrameWnd Bir COleIPFrameWnd nesnesi oluşturur.

Overridables

OnCreateControlBars Bir öğeyi, yerinde düzenleme için etkinleştirildiğinde çerçeve tarafından denir.
RepositionFrame Yerinde düzenleme penceresinde konumlandırmak için çerçeve tarafından adlandırılan.

COleIPFrameWnd genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index