COleIPFrameWnd

COleIPFrameWnd sınıfı, uygulamanızın yerinde düzenleme penceresi için temel olarak kullanmak. Bu sınıf oluşturur ve barlar konteyner uygulamasının belge penceresi içinde pozisyon kontrol edin. Ayrıca kullanıcı yerinde düzenleme penceresini yeniden boyutlandırdığında gömülü COleResizeBar nesne tarafından oluşturulan bildirimleri işleme.

COleIPFrameWndhakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Visual c++ programlama Kılavuzu etkinleştirme.

# include lt;afxole.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Örneklerinbsp; mfc örnek HIERSVR | mfc örnek BINDSCRB

Ayrıca bkz: CFrameWnd

Index