COleIPFrameWnd::OnCreateControlBars

sanal bool OnCreateControlBars (CWnd * pWndFrame, CWnd * pWndDoc );

Dönüş değeri

Sıfır başarı; Aksi takdirde, 0.

Parametreleri

pWndFrame

İşaretçi konteyner uygulamasının çerçeve penceresi.

pWndDoc

Konteynerin belge düzeyinde pencere için işaretçi. Konteyner SDI uygulama ise boş olabilir.

Açıklamalar

Bir öğeyi, yerinde düzenleme için etkinleştirildiğinde çerçevesinde OnCreateControlBars işlevini çağırır.

Varsayılan uygulama bir şey yok. Kontrol çubukları oluştururken gereken herhangi bir özel işlem gerçekleştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

COleIPFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerDoc::ActivateInPlace

Index